Misyon

Misyon

 

Teknolojik tüm sistemlerin temel girdisi olan bakır iletkenlerinin ve kablonun dünya pazarlarının ihtiyacını karşılayacak şartlarda üretim ve ticaretini geliştirmek.