Kalite Politikamız

Kalite PolitikamızKalite en önemli sermayemizdir!

ÖZEL BAKIR müşterisinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru bir şekilde anlamayı, beklenti ve ihtiyaçları sürekli olarak aynı kalite ile karşılamayı kendisine hedef olarak benimsemiştir.


Bu doğrultuda kalite kontrol departmanımız çok titiz ve dikkatli bir çalışma ile üretimi son bulmuş ürünlerimizi müşterilerimizin teknik şartnamelerine ve ASTM B, BS EN, TS EN, BS, EN ve DIN uluslar arası standartlarına göre kontrolden geçirerek müşterilere sunulması için onay vermektedir.
 

Güçlenmek ve sürekli var olabilmek için;


Müşteri talep ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve üzerine çıkmak, ürünlerimizle ilgili standart ve yasal mevzuatlara uymak, kalitemizi sektörde örnek bir seviyeye yükseltmek bu amaçla; çalışanlarımızı firma hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitmek, gelişen teknolojiyi takip etmek, çevreye ve topluma yüksek katmadeğer yaratan bir kurum olmak politikamızdır.


Pazar Politikası

Firma, pazarlama ve satış için sektör ve finansman dinamiklerini dikkate alır. Müşteri talep ve beklentilerini bu dinamikler çerçevesinde değerlendirir, tarifelendirir. Tarifeler alt limit üzerinden risk, miktar, ödeme takvimi ve süreklilik esası dikkate alınarak hesaplanır. Yönetim tarife alt limitlerini ve tarifelendirme sistemini yönetim kuruluna onaylatmak zorundadır.

Pazarlamada esas olan Pazar riskleri, yıllık tahminler ve aylık programlar çerçevesinde tarifelendirmeleri düzenlemektir. Firma genel giderleri, işçilik ve sermaye karlılığı olmayan risk analizleri yapılmamış, tarife dış sözleşme ve satışlar, hiçbir gerekçe ile kabul edilemez.

Pazar yönetimi, firmanın üretim gücü ve yetkileri çerçevesinde pazarını genişletirken, yeni müşterileri edinirken fiyat avantajını müteharrik bir unsur ( promosyon ) olarak kullanamaz.


Kalite Politikası

Kalite en önemli sermayemizdir!Güçlenmek ve sürekli var olabilmek için;Müşteri talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak ve üzerine çıkmak, Ürünlerimizle ilgili standart ve yasal mevzuatlara uymak, kalitemizi sektörde örnek bir seviyeye yükseltmek, bu amaçla; çalışanlarımızı firma hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitmek,
Gelişen teknolojiyi takip etmek, çevreye ve topluma yüksek katma değer yaratan bir kurum olmak politikamızdır.

Personel Politikası

Firma, işgücü vasatını yükseltmek, norm kadroya kesin uyum sağlamak, adil bir ücret maaş ve terfi ve sistemi oluşturmak personel yönetiminin temel şartlarıdır. Performans yönetiminden, kritik pozisyonlarda gerekli personelin sürekliliğinden, personel disiplininden taviz verilemez. Firma yönetimi işgücü işgücü vasatını yükseltmek için gerekli kaynağı ayırır.